BRANOfol - VCI antikorozní folie

branofol-prufblech-2003BRANOfol je VCI folie vyráběná v různých tloušťkách od 40 μm do 280 μm ve formě sáčků, přířezů nebo vaků. Všechny fólie BRANOfol obsahují vypařovací inhibitory koroze VCI - Volatile Corrosion Inhibitors. Tyto těkavé látky sublimují (pevná látka se mění na plyn) ze svého nosiče, v tomto případě z fólie a vytváří ochrannou atmosféru uvnitř obalu.

 

BRANOpac Logo malé

Folie BRANOfol je vhodná zejména tam, kde nemohou být použity běžné konzervační prostředky, nebo tam, kde výrobek obsahuje těžko přístupná místa, je nerovný, příliš velký apod. Fólie se dá pulsně svařovat a tímto je neomezená co do velikosti. U fólie odpadá nutnost požití vysoušedel. BRANOfol fólie se nabízejí v několika skupinách, R3, M3, M5, R2, R Strechnebo LPM bublinková fólie.

Nahoru