Směrnice pro exportní balení

​Jsme velice rádi, že jsme se mohli přímo podílet, jako členové pracovní skupiny (SYBA) na tvorbě tohoto dokumentu. Přibližně rok a půl náš tým, čítající zástupce výrobních obalových firem, vysokých škol a logistiky sestavoval tento odborný souhrn​ poznatků a doporučení​, který náš obor již naléhavě potřeboval.
Směrnice pro exportní balení / Export packaging guidelines, je technická norma pro exportní balení a výrobu exportních beden. Zahrnuje požadavky německé HPE, evropských směrnic FEFPEB i CTU Code. Norma je dvojjazyčná: CZ / EN.
Směrnice je současně technickým dokumentem pro certifikaci top výrobců exportních obalů, ​tak jak je to ​podobně ​zaveden​o​ v německém svazu HPE. Toto přinese exportérům zvýšenou míru jistoty, eliminuje poškození exportovaného zboží z důvodu nevhodného obalu, případně vyloučení plnění pojišťovnou z důvodu nevhodného obalu.
Nahoru