Návrh dřevěného obalu - bedny

Návrh dřevěných obalů a beden Kment, s.r.o.Dřevěné obaly – bedny navrhujeme pomocí námi vyvinutého software ExBox. Obaly konstruujeme pro kamionovou, železniční, lodní i leteckou přepravu včetně obalů nadrozměrných. Naši konstruktéři vždy přihlíží i k požadavkům na statiku, klimatické vlivy, stohovatelnost, antikorozní ochranu, manipulaci, skladování apod.

 

Vlastnosti našich dřevených obalů a beden

Díky širokému spektru přepravovaných výrobků a typů přepravy vychází obaly především ze standardu HPE (Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung - HPE e.V. ), který se postupně stává mezinárodně uznávaným kritériem kvality. Dále čerpáme z norem ČSN, DIN, GOST a dalších standardů specifických pro konkrétní zákazníky či destinace.

Při návrhu a konstrukci dřevěných obalů čerpáme především ze znalostí logistického řetězce a požadavků mezinárodních přepravních standardů. Největším přínosem jsou pak letité zkušenosti konstrukce obalů pro nepřeberné množství typů výrobků, jako jsou např. elektronika, výrobní celky, stroje, řídicí systémy, elektrorozvaděče, hydraulika, armatury, sklo apod. Naší hlavní prioritou je bezpečnost Vašeho výrobku při přepravě.

Podívejte se na naši nabídku dřevěných exportních obalů.

 

Nahoru