Zahájení rozšíření areálu firmy 2021

HALA 5 - PERSPEKTIVA 01

Po dlouhých přípravách jsme zahájili projekt Rozšíření areálu firmy 2021. Ten ve své úvodní části řeší zbudování nové kanalizace a ČOV pro celý areál. Následně zajistí rozšíření krytých skladovacích ploch o dvě montované plachtové haly. Hlavní částí je výstavba multifunkční Haly 5, která zahrnuje výrobní část produkce VCI a ALU bariérových obalů, navazující sklad VCI a balicího materiálu a konečně i administrativní patro s mnoha kancelářemi a jednací či školící místností s patřičným zázemím.

Tento krok nám významně zlepší tok materiálu v rámci firmy a umožní soustředit všechny techniky, obchodníky a administrativu do jednoho místa. Věříme, že Vás na přelomu roku 2021/2022 budeme moci přivítat v nové Hale 5.

Nahoru