Historie

HISTORIE1897

Psal se rok 1897, když "Babákův" mlýn a pilu ve Skleném nad Oslavou koupil za 4000 zlatých František Kment, aby pokračoval nejen v mlynařině, ale i v pilařském řemesle, které k mlýnu vždy patřilo.

1942

Zpočátku řezal František na stávající jednolisté pile na vodní pohon a od roku 1942 už jeho syn Josef na rámové pile, jejíž základ v modernizované podobě slouží na stejném místě dodnes.

1948

Rok 1948 přinesl zánik mlýna, avšak pilu čekal mírnější osud v podobě zastavení provozu, a to až do roku 1968.

1968Historie 02

V roce 1968 při zaměstnání bratři Otto a Oldřich Kmentovi za podporymístního JZD pilařskou činnost 
znovu obnovili.

1985

V roce 1985 vydalo tehdejší ONV povolení ke službám obyvatelstvu a tehdy vzniká první logo a základy firmy.

1989

Rok 1989 umožnil rozvoj pily na rodinnou dřevozpracující firmu. Po dvou letech byla vystavěna nová pilnice s moderní technologií, ve které současně začíná i dřevařská výroba.

1995

V roce 1995 byla vybudována první hala na výrobu dřevěných přepravních obalů s hoblárnou v návaznosti na dvě moderní sušárny a systém spalování dřevního odpadu.

2001

Po výstavbě skladu sušeného materiálu a třetí sušárny byl otevřen další nový provoz, kterým je hala na výrobu nábytkových polotovarů.

2003

Byl rozšířen provoz společně se čtvrtou sušárnou a manipulačním skladem řeziva o třetí výrobní halu zaměřenou na obaly z velkoplošných materiálů, lepený program a polotovary pro modelárny.

2005

Od 1.1.2005 změnila firma Oldřich Kment - PILA Kment právní subjektivitu a nová společnost Kment, s.r.o. plně pokračuje v tradici i ve výrobním programu.

Proběhla dlouho připravovaná rekonstrukce a modernizace pilnice. Průběžně probíhají investice do modernizace technologie v podobě CNC zkracovacího automatu, NC vysukovacího automatu, formátovacích pil, kalibračních brusek, briketovacího lisu, kompresorovny, manipulačních vozíků a pod.

2007

Byla zakoupena nová hoblovací technologie od firmy Weinig a postaven manipulační sklad pro dřevěné obaly a provádění exportního balení.

2010

Investice do moderní plně automatické kotelny zn. Fiedler s výkonem 500kW pro kvalitní tepelné ošetření obalů dle IPPC - ISPM FAO No. 15.

2011

Výrazné rozšíření služeb exportního balení prováděných přímo u zákazníka na celkem 3 profesionálně a plně vybavené mobilní balící týmy disponujícími vozidly VW Crafter.

2012

Vytvoření specializovaného pracoviště haly II. pro výrobu vaků a obalových prvků z Al barierových folií, VCI folií, VCI papíru s možností svařování, řezání a převíjení.

2013

Získali jsme oficiální zastoupení společnosti BRANOpac, GmbH pro ČR.
Zahájena výstavba Balicího centra exportního balení o ploše 1000 m2.

2014

Otevření Balicího centra pro exportní balení – haly o ploše 1000m2 včetně mostového jeřábu 15tun nám umožňuje nabídnout komplexní škálu služeb a logistických řešení.

2015

Zavedení informačního systému pro řízení zakázek IZIO  a systém docházky ALVENO. Rozšíření parku manipulační techniky o vysokozdvižných vozíků o nosnosti 2,5 a 5tun.

2016

Vybudování zpevněné skladovací a manipulační plochy v návaznosti na Balicí centrum na ploše 2000m2. Stavba dvou plachtových skladů hotových výrobků.

2017

Výstavba kanceláří pro techniky a Balicí centrum. Rozšíření parku manipulační techniky o vysokozdvižný vozík o nosnosti 10 tun. Nákup nového CNC zkracovacího automatu Proficut a výkonného drtiče Weima. 

2018

Pořízení nového CNC nářezového centra SCM Gabbianni S 95. Instalace FVE 26kW na Hale 4.

2019

​​Výstavba nové zpevněné manipulační plochy o velikosti 2500 m2.

2020

Zahájení akce Rozšíření areálu firmy 2021. Zbudování nové kanalizace a ČOV pro celý areál,  rozšíření krytých skladovacích ploch o dvě montované plachtové haly a zejména výstavba multifunkční Haly 5. Hala zahrnuje výrobní část produkce VCI a ALU bariérových obalů, navazující sklad VCI a balicího materiálu a administrativní patro s kancelářemi a školící místností se zázemím. 

 

Výrobní a logistický areál firmy Kment, s.r.o. ve Skleném nad Oslavou:

Nahoru