Nadrozměrná balení a fixace v otázkách a odpovědích

Nadrozměrný náklad

27. 9. 2022

Podívejte se s námi na problematiku nadrozměrných balení a fixace, připravili jsme přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí, které vás budou zajímat. Téma nadrozměrných obalů je velmi diskutované, rovněž je často kladena otázka, jak nadrozměrné náklady správně fixovat

 

Jaké jsou hlavní zásady pro balení nadrozměrných zásilek/nákladů a jejich fixaci? Na co je zapotřebí se především soustředit, a v čem se naopak nezřídka dělají chyby?

Každá nadrozměrná zásilka má svá specifika. Obecně je při návrhu konstrukce obalu a balicího plánu nutné přihlédnout k celému logistickému řetězci, tedy nejen k podmínkám v místě balení, k počtu a způsobu překládek po celé trase, ale i manipulaci či skladování v cílové destinaci. V mnoha případech je nadrozměrnou přepravou již přeprava samotného prázdného obalu k zákazníkovi na provedení balení.

Kromě odpovídající fixace uvnitř obalu (bedny) jsou nutné vazné a kotvící prvky také pro fixaci obalu na dopravním prostředku a pro jeřábovou manipulaci, která bývá u těchto zásilek nejčastěji používána.

U velkých projektů mnohdy dochází k časové prodlevě a je vhodné dimenzovat nadrozměrný obal i pro neočekávané delší skladování v nekrytých prostorách.


Nadrozměrný náklad_a_fixaceKteré typy obalů (a z jakých materiálů) se pro nadrozměrné náklady obvykle používají?

I přes trendy úspornějších balení (např. pouze na dřevěná dna – palety a do teplem smrštitelných folií) má celodřevěný obal stále svou nezastupitelnou roli, zejména díky ochraně balených předmětů či zařízení před mechanickým poškozením. Riziko poškození je u nadrozměrného balení vysoké zejména při vykládce či překládce, ale vzniká i při fixaci na dopravním prostředku.


Kam směřuje nebo do budoucna bude směřovat vývoj v oblasti balení nadrozměrného nákladu a fixace? 

Náročnost a nákladnost montážních prací např. technologických celků až přímo v místě určení vede výrobce ke snaze maximálně finalizovat jejich výrobky již ve výrobním závodě. Z toho důvodu dochází častěji k přepravě nejen rozměrnějších, ale i citlivějších celků již osazených jemnými technologiemi. Stále více se tak uplatňují prvky monitoringu zásilky, jako jsou indikátory otřesu, náklonu, teploty apod. 

Případné selhání balení má v dnešní době mnohonásobně větší dopady, než tomu bylo v minulosti. Kromě narušení obchodních vztahů, finanční škody a pod. je v současné složité situaci s dodávkami materiálů a dílů obecně, mnohdy téměř neřešitelné, jak včas poškozený výrobek nahradit.

Nahoru