Příprava balení exportního projektu

příprava balení_exportního_projektu
28. 11. 2022

Jakožto firma provádějící služby exportního balení se v praxi setkáváme s velmi pestrou paletou zákazníků, typů produktů i požadavků na balení a logistiku. Ale i přes tuto velkou rozmanitost, mají téměř všechny projekty jeden společný cíl - Doručit projekt efektivně, bezpečně a včas do cílové destinace.
 
K exportním projektům se dostáváme v různých fázích vývoje či rozpracovanosti. Chápeme, že balení není z hlediska projektu jako celku zdaleka tím jediným, čemu musí projektový manažer věnovat pozornost. Nicméně je pro nás velmi zajímavé srovnání, pokud se s problematikou balení uvažuje již od rané fáze projektu.
 
Lze tak předejít spoustě situací, které mohou mít nepříznivý vliv na termíny, celkové náklady či technická řešení.

Základní faktory v přípravě projektu z hlediska exportního balení

  • Odpovědný přístup již od okamžiku cenové nabídky pro finálního zákazníka - použití relevantní cenové nabídky balení do celkové nabídky pro zákazníka předejde nepřijemným cenovým překvapením při následném překlopení projektu do fáze realizace. Výrobci mnohdy nabízí projekty i více než s ročním předstihem.
  • Konstrukce produktu již s přihlédnutím ke způsobu přepravy - pokud je to konstrukčně možné je následně velmi přínosné, pokud bylo k tomuto faktoru přihlédnuto.
  • Dělitelnost celků na jednotlivé segmenty - pokud to konstrukce umožňuje uvažovat s dělením pro balení již v kostrukční fázi produktu.
  • Přesné vymezení citlivých částí - usnadní balicím technikům zaměřit se na tyto části a poskytnout jim adekvátní úroveň balení.
  • Při konstrukci ponechat nutný prostor pro obal - mezi vnitřním prostorem v dopravním prostředku a rozměrem výrobku je zapotřebí uvažovat nejen o prostoru pro samotný obal (např. jeho stěny), ale i na nutné bezpečnostní mezery mezi výrobkem a vnitřní stěnou obalu, stejně tak mezi obalem a stěnou dopravního prostředku.
  • Respektovat standardizované dimenze v logistickém řetězci - jako jsou vnitřní rozměry námořních kontejnerů, návěsů a pod.
  • Vyjasnění přechodu odpovědnosti dle “parity” Incoterms 2010 - je to důležitá informace i pro balicí firmu.
Nahoru