Exportní projekt/zásilka - jak na to?

I přes rozmanitost produktů a konkrétní specifika pro jednotlivé výrobce, mají všechny jejich projekty jeden společný cíl - Doručit je efektivně, bezpečně a včas do cílové destinace.

Zde najdete návod, chcete-li „exportní kuchařku“, jak na to. Níže uvedené otázky vám přiblíží a připomenou kroky a faktory, které by měly být součástí přípravy a samotné realizace exportního projektu či zásilky. Kroky, o kterých je dobré vědět a minimálně zvážit, zda se jimi ve vašem konkrétním případě zabývat. Pokud tyto otázky zařadíte do úvah již v rané fázi projektu, mohou předejít spoustě situací, které by mohly mít nepříznivý vliv na termíny, celkové náklady či technická řešení:

 • Jaký bude přesný rozměr, hmotnost a počet jednotlivých výrobků či zařízení?

  Jaký bude přesný rozměr, hmotnost a počet jednotlivých výrobků či zařízení?

  Tato zdánlivě jednoduchá otázka může být velmi náročná, najít kompetentní osobu, která má přehled o kompletnosti projektu, vyřešit s konstruktérem skutečné vnější rozměry, dělitelnost na menší celky, možnost demontáže menších dílů ze zařízení, které by ze zásilky zbytečně tvořily nadrozměrnou přepravu apod.

 • Jaká bude cílová destinace a předpokládaný způsob přepravy?

  Jaká bude cílová destinace a předpokládaný způsob přepravy?

  Je důležité alespoň předběžně znát tyto údaje pro volbu typu obalu a balení, také z hlediska rozměrových limitů jednotlivých předpokládaných dopravních prostředků.

 • Máme v objednávce nebo kontraktu se zákazníkem nějak specifikovanou paritu dle Incoterms 2020?

  Máme v objednávce nebo kontraktu se zákazníkem nějak specifikovanou paritu dle Incoterms 2020?

  Tento údaj nám napoví, co je naší odpovědností a do kterého bodu v přepravním řetězci ji neseme my. Stejně to platí o nákladech, které a do kterého bodu jdou tzv. za námi. Na základě sjednané parity Incoterms 2020 je dobré zvážit, zda je vhodné pro zásilku sjednat Cargo pojištění.

 • Je na zařízení či výrobku něco natolik citlivé, že to vyžaduje speciální pozornost?

  Je na zařízení či výrobku něco natolik citlivé, že to vyžaduje speciální pozornost?

  Např. skleněné prvky, prvky citlivé na vlhkost, otřesy apod. Nutnost zajištění některých prvků proti pohybu během přepravy. Následně můžeme zvolit přídavné indikátory otřesu, náklonu apod.

 • Předpokládá se zásilka v cílové destinaci dále skladovat, nebo bude ihned vybalena?

  Předpokládá se zásilka v cílové destinaci dále skladovat, nebo bude ihned vybalena?

  Pokud je předpoklad nebo zadání k následnému skladování, je zapotřebí zjistit, v jakých podmínkách (krytý / venkovní prostor) a po jak dlouhou dobu. Tomuto se přizpůsobí volba typu balení, volba ochranných folií či množství vysoušedel.

 • Máme dostatečné prostory a dostupnou manipulační techniku k provedení balení u nás?

  Máme dostatečné prostory a dostupnou manipulační techniku k provedení balení u nás?

  Exportní balení potřebuje určitý prostor a volné kapacity manipulační techniky. A to nejen na samotný proces exportního balení, ale i následné meziuskladnění do okamžiku expedice. Pokud u vás, např. po konzultaci s vaší výrobou, tyto podmínky není možné zajistit, je dobré zvážit přepravu výrobků k balení do Balicího centra.

 • Máme vyjasněné značení výrobků/zařízení k balení?

  Máme vyjasněné značení výrobků/zařízení k balení?

  Je dobré si včas vyjasnit, jak budou výrobky označeny a jak budou následně označeny zabalené obaly.

 • Dokážeme vytvořit dodací a balicí list?

  Dokážeme vytvořit dodací a balicí list?

  Tyto dokumenty je dobré vytvářet ve vzájemné koordinaci, a to ať již předem, nebo v průběhu balení v koordinaci s balicí firmou.

 • Máme vytvořený ložný plán?

  Máme vytvořený ložný plán?

  Plán by měl vycházet z předpokládaného dopravního prostředku, citlivosti jednotlivých balení nebo dostupných manipulačních prostředků.

 • Máme vytvořená signa pro značení zabalených obalů?

  Máme vytvořená signa pro značení zabalených obalů?

  Každý zabalený obal by měl být označen tzv. signací, která by měla obsahovat alespoň: číslo balení, adresu příjemce, vnější rozměry v cm, netto/brutto hmotnost v kg.

 • Bude naše zásilka předmětem celní kontroly?

  Bude naše zásilka předmětem celní kontroly?

  Tuto informaci je vhodné konzultovat s příslušným celním úřadem předem, nebo alespoň před uzavřením balení.

 • Kdo bude pořizovat kvalitní fotodokumentaci balení?

  Kdo bude pořizovat kvalitní fotodokumentaci balení?

  Jako balicí firma zajišťujeme dokumentaci a poskytneme ji následně zákazníkovi ve vytříděné formě k celému projektu.

Hodně štěstí v přípravách, ale nejste v tom sami, náš tým Kment, s.r.o. je vám k dispozici.

kment 01-1 poptavka-01 03

Nahoru