Aktuality

Zahájení rozšíření areálu firmy 2021

HALA 5 - PERSPEKTIVA 01

Po dlouhých přípravách jsme zahájili projekt Rozšíření areálu firmy 2021. Ten ve své úvodní části řeší zbudování nové kanalizace a ČOV pro celý areál. Následně zajistí rozšíření krytých skladovacích ploch o dvě montované plachtové haly. Hlavní částí je výstavba multifunkční Haly 5, která zahrnuje výrobní část produkce VCI a ALU bariérových obalů, navazující sklad VCI a balicího materiálu a konečně i administrativní patro s mnoha kancelářemi a jednací či školící místností s patřičným zázemím.

Tento krok nám významně zlepší tok materiálu v rámci firmy a umožní soustředit všechny techniky, obchodníky a administrativu do jednoho místa. Věříme, že Vás na přelomu roku 2021/2022 budeme moci přivítat v nové Hale 5.

Směrnice pro exportní balení

​Jsme velice rádi, že jsme se mohli přímo podílet, jako členové pracovní skupiny (SYBA) na tvorbě tohoto dokumentu. Přibližně rok a půl náš tým, čítající zástupce výrobních obalových firem, vysokých škol a logistiky sestavoval tento odborný souhrn​ poznatků a doporučení​, který náš obor již naléhavě potřeboval.
Směrnice pro exportní balení / Export packaging guidelines, je technická norma pro exportní balení a výrobu exportních beden. Zahrnuje požadavky německé HPE, evropských směrnic FEFPEB i CTU Code. Norma je dvojjazyčná: CZ / EN.
Směrnice je současně technickým dokumentem pro certifikaci top výrobců exportních obalů, ​tak jak je to ​podobně ​zaveden​o​ v německém svazu HPE. Toto přinese exportérům zvýšenou míru jistoty, eliminuje poškození exportovaného zboží z důvodu nevhodného obalu, případně vyloučení plnění pojišťovnou z důvodu nevhodného obalu.

Dokončení nové manipulační plochy 2500 m2

 Nová manipulační plocha 01 Nová manipulační plocha 02

​Na stále zvyšující požadavky logistick​ých služ​eb​ jsme reagovali výstavbou nové zpevněné manipulační plochy o velikosti 2500 m2.
Plocha bezprostředně navazuje na Balicí centrum, ​významně tak ​rozšiřuje ​j​eho kapacitu ​při využití jeho manipulační techniky a ostatního zázemí. Výrazně se tak zlepšuje efektivita a přehlednost u balení větších zakázek, zejména projektového typu.

Certifikát Konstruktér exportních obalů

syba 400x179

Tři naši kolegové úspěšně získali Certifikát Konstruktér exportních obalů na VOŠ a SPŠ Volyně. Jedná se o vůbec první skupinu techniků, kteří absolvovali tento velmi přínosný kurz. Ten bude jednou z podmínek připravované certifikace naší firmy dle Směrnice pro exportní balení (SYBA).

Instalace FVE 26 kW

Projekt: ÚSPORA ENERGIÍ V AREÁLU FIRMY KMENT, S.R.O. INSTALACÍ FVE je spolufinancován Evropskou unií.
 

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie podniku Kment, s.r.o. pomocí instalace 96 ks panelů fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 25,92 kWp.
FVE Kment

Nový VZV Capstan nosnost 10 tun

VZV Capstan 10 tun
Rozšířili jsme náš strojní park manipulační techniky o nový vysokozdvižný vozík Capstan s nosností 10 tun. Tento vozík doplnil naše možnosti manipulace s většími výrobky a v kombinaci s portálovým 15 t jeřábem našeho Balicího centra plně pokrýváme potřeby všechny našich zákazníků. 

NOVINKA: Teplem smrštitelná folie BRANOfol M3.20 SUV

Baleni do teplem smrstitelne folie BRANOpac HS-300 18
Nové trendy a požadavky v oblasti logistiky a balení průmyslových výrobků inspirovaly BRANOpac GmbH k vývoji a výrobě folie, která současně poskytne VCI antikorzní ochranu, ochranu před UV zářením a bude teplem smrštitelná. Nový produkt  BRANOfol M3.20 SUV tyto požadavky dokonale splňuje.
 
Pro zvýšení ochrany Vašich výrobků a kvality námi prováděného exportního balení používáme již nyní folii BRANOfol M3.20 SUV a tím nahrazujeme doposud používanou folii BRANOpac HS-300. Vy tímto získáte při naprosto shodné cenové hladině navíc VCI ochranu pro Váš balený výrobek.
Bezpečné
a kvalitní balení, 25 let zkušeností
Komplexní řešení
logistiky projektu, odpovědnost
a pojištění
Nahoru