Aktuality

Rozšíření areálu firmy o multifunkční halu 5

IMG 5570

27. 9. 2022

Po dlouhých přípravách jsme na začátku roku 2021 zahájili projekt Rozšíření areálu firmy 2021. Ten ve své úvodní části řeší zbudování nové kanalizace a ČOV pro celý areál. Následně zajistí rozšíření krytých skladovacích ploch o dvě montované plachtové haly.

Hlavní částí je výstavba multifunkční Haly 5, která zahrnuje výrobní část produkce VCI a ALU bariérových obalů, navazující sklad VCI a balicího materiálu a konečně i administrativní patro s moderními kancelářemi včetně jednací či školící místností s patřičným zázemím.

Číst více...

Situace na trhu se dřevem v období 2021/2022

2022-07-14 07.11.0613. 7. 2022

„Svět se zbláznil.“  Takto výstižně komentoval v loňském roce situaci v dřevařském oboru redaktor Dřevařského magazínu Ing. František Novák. Zde je stručné shrnutí z našeho pohledu zpracovatele a výrobce dřevěných obalů.

 

Číst více...

Směrnice pro exportní balení

Drevene obaly_-_bedny_09

7.6.2022

Jsme velice rádi, že jsme se mohli jako členové pracovní skupiny (SYBA) přímo podílet na tvorbě tohoto dokumentu. Přibližně rok a půl náš tým čítající zástupce výrobních obalových firem, vysokých škol a logistiky sestavoval tento odborný souhrn poznatků a doporučení, který náš obor již naléhavě potřeboval. V tuto chvíli tři naši kolegové úspěšně získali certifikát Konstruktér exportních obalů na VOŠ a SPŠ Volyně. Jedná se o vůbec první skupinu našich techniků, kteří tento velmi přínosný kurz absolvovali. Zároveň kurz bude jednou z podmínek připravované certifikace naší firmy.

Číst více...

Zahájení rozšíření areálu firmy 2021

HALA 5 - PERSPEKTIVA 01

10.1.2021

Po dlouhých přípravách jsme zahájili projekt Rozšíření areálu firmy 2021. Ten ve své úvodní části řeší zbudování nové kanalizace a ČOV pro celý areál. Následně zajistí rozšíření krytých skladovacích ploch o dvě montované plachtové haly. Hlavní částí je výstavba multifunkční Haly 5, která zahrnuje výrobní část produkce VCI a ALU bariérových obalů, navazující sklad VCI a balicího materiálu a konečně i administrativní patro s mnoha kancelářemi a jednací či školící místností s patřičným zázemím.

Tento krok nám významně zlepší tok materiálu v rámci firmy a umožní soustředit všechny techniky, obchodníky a administrativu do jednoho místa. Věříme, že Vás na přelomu roku 2021/2022 budeme moci přivítat v nové Hale 5.

Dokončení nové manipulační plochy 2500 m2

 Nová manipulační plocha 01 Nová manipulační plocha 02

​5.10.2020
 
Na stále zvyšující požadavky logistick​ých služ​eb​ jsme reagovali výstavbou nové zpevněné manipulační plochy o velikosti 2500 m2.
Plocha bezprostředně navazuje na Balicí centrum, ​významně tak ​rozšiřuje ​j​eho kapacitu ​při využití jeho manipulační techniky a ostatního zázemí. Výrazně se tak zlepšuje efektivita a přehlednost u balení větších zakázek, zejména projektového typu.

Certifikát Konstruktér exportních obalů

syba 400x179

15.9.2019

Tři naši kolegové úspěšně získali Certifikát Konstruktér exportních obalů na VOŠ a SPŠ Volyně. Jedná se o vůbec první skupinu techniků, kteří absolvovali tento velmi přínosný kurz. Ten bude jednou z podmínek připravované certifikace naší firmy dle Směrnice pro exportní balení (SYBA).

Instalace FVE 26 kW

10.6.2019
 
Projekt: ÚSPORA ENERGIÍ V AREÁLU FIRMY KMENT, S.R.O. INSTALACÍ FVE je spolufinancován Evropskou unií.
 

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie podniku Kment, s.r.o. pomocí instalace 96 ks panelů fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 25,92 kWp.
FVE Kment

Nahoru