BRANOfol - VCI antikorozní folie

VCI antikorozní folie BRANOfol - Kment, s.r.o.BRANOfol je VCI antikorozní folie vyráběná v různých tloušťkách od 40 μm do 280 μm ve formě sáčků, přířezů nebo vaků. Všechny fólie BRANOfol obsahují vypařovací inhibitory koroze VCI - Volatile Corrosion Inhibitors. Tyto těkavé látky sublimují (pevná látka se mění na plyn) ze svého nosiče, v tomto případě z fólie, a vytváří ochrannou atmosféru uvnitř obalu.

Využití VCI antikorozní folie BRANOfol

VCI antikorozní folie BRANOfol od společnost BRANOpac - Kment, s.r.o.VCI antikorozní folie BRANOfol je vhodná zejména tam, kde nemohou být použity běžné konzervační prostředky, nebo tam, kde výrobek obsahuje těžko přístupná místa, je nerovný, příliš velký apod. Fólie se dá pulsně svařovat a tím je neomezená co do velikosti. Navíc u ní odpadá nutnost použití vysoušedel.

Antikorozní fólie BRANOfol se nabízejí v několika skupinách, R3, M3, M5, R2, R Strech nebo LPM bublinková fólie.

Nahoru